Undervisning

 

Rubrik Talare Datum Längd
Slipas som stenar  Roger Andersson  2.9.2018  26:13
Gemenskap genom nådegåvorna, Rom 12:3-8  Roger Andersson  9.9.2018  33:27
De 4 grundpelarna  Olof Göthelid  16.9.2018  38:15
Skall en kristen döma?  Jonas Björkstrand  23.9.2018  35:02
Vikten av tillbedjan 1/2  Roger Andersson  30.9.2018  25:24
Vikten av tillbedjan 2/2  Roger Andersson  7.10.2018  21:03
Förlåtelse  Roger Andersson  4.11.2018  29:18
Gud som Skaparen  Daniel Särs  11.11.2018  43:28
Faderslöshet  Roger Andersson  19.11.2018  29:22
Flytande i Evangelium  Jonas Björkstrand  25.11.2018  22:39