Vi tror

 

Vi är…

… en finlandssvensk frikyrkoförsamling i centrala Vasa. Vi är en del av samfundet Missionskyrkan i Finland.

 

Vi tror…

... att varje människa är skapad och älskad av Gud (Joh 3:16)

... på Jesus Kristus och på Hans försoning för alla människor (Fil 2:6–11)

… på den Helige Ande som varje troendes vän och hjälpare (Joh 14:16)

... att Gud söker gemenskap med varje människa för att föra in henne i ett liv tillsammans med Honom (Joh 6:44)

... att de människor som gett sitt liv till Honom formas av Honom, lär av Honom och mognar i kärlek och gåvor som Han ger. (Jer 18:6)

... att Guds tanke är att Hans barn ska stödja och uppbygga varandra. Vi behöver varandra. (1 Kor 12:12-13

... att lärjungaskapet är centralt i varje troendes liv (Matt 28:18-20)

 

Vi vill...

... att Missionskyrkan i Vasa ska vara en mötesplats, ett hem, ett rum, där vanliga människor får umgås, lära av varandra, bli tröstade av varandra, bli utmanade och tränade i sina uppgifter och gåvor. (Matt 28:19-20)

... se Guds rike utvidgas och bli synligt mitt ibland oss. (Mark 1:15)