Kontakt

Adress

Fredsgatan 20, 65100 Vasa

Facebook och e-postlista

Besök oss på Facebook

Prenumerera på vår vecko-e-post:

Föreståndare

Roger Andersson 
Mobil 050-5272285

roger -at- missionskyrkanivasa.fi
 

Barn och ungdomspastor

Per-Richard Levälahti
Mobil 050-5719448

plevalahti -at- gmail.com

 

Äldste

Jonas Björkstrand
Mobil 050-3492055

 

Lovsångsledare

Maria Stratton
Mobil 044-9741097

 

Civiltjänstgörare

Josef Nylund
Mobil 044-0623693

 


Besök gärna vårt bokkafé More than Coffee i gatuplan på Fredsgatan 20! 

Konton

Kvevlax sparbank: 

Missionskyrkan i Vasa
FI87 4958 0010 0772 73
Församlingsgåvor - referensnummer:  10003   

Konto för familjen Sandås i Aten:
FI57 405510 2025 7071      
Referensnummer: 00000 35907

Kyrkbyggnaden på Fredsgatan 20

Kyrkbyggnaden på Fredsgatan 20.

 

Kyrksalen på andra våningen

Kyrksalen på andra våningen.