Kontakt

Adress

Fredsgatan 20, 65100 Vasa

Facebook

Besök oss på Facebook

Styrelsens ordförande

Bjarne Bergstén
bjarnebergsten@gmail.com
Mobil: 050-4958486

Anställda:

Pastor

Anette Nyman
Mobil 050-3717477
abnyman@gmail.com

Barn och ungdomspastor

Per-Richard Levälahti
Mobil 050-5719448
plevalahti@gmail.com

Församlingsarbetare

Kenneth Nygård 
Mobil 050-5210910
nygardkj@gmail.com 

Konton:

Kvevlax sparbank 

Missionskyrkan i Vasa
FI87 4958 0010 0772 73
Församlingsgåvor - referensnummer:  10003   

Konto för familjen Sandås i Aten:
FI57 405510 2025 7071      
Referensnummer: 00000 35907

Kyrkbyggnaden på Fredsgatan 20

Kyrkbyggnaden på Fredsgatan 20.

 

Kyrksalen på andra våningen

Kyrksalen på andra våningen.


Besök gärna vårt bokkafé More than Coffee i gatuplan på Fredsgatan 20!