Kalender

sön 24 okt. 11:00 Gudstjänst
Anette Nyman predikar
mån 25 okt. 18:00 Bön för staden i More than Coffee
ons 27 okt. 18:00 Bön för församlingen
fre 29 okt. 18:00 MUV
sön 31 okt. 11:00 Gudstjänst
Märt Saar predikar
mån 1 nov. 18:00 Bön för staden i More than Coffee
tors 4 nov. 13:30 Seniorsamling
med Dan och Ruth Bertlin Gäst: Olle Rosenqvist

 

En kort beskrivning av några återkommande verksamhetsformer

Bön och Bibel på tisdagar är en samling för alla daglediga med fokus på bibelläsning, samtal och bön.

Bön för bygd och församling samlar människor från staden till gemensam bön. Vid More Than Coffee varje måndag.

Morgonbön för män Varannan onsdag 07.00-08.15 (Grötfrukost 06.45)

Bön i kyrkan - onsdagar 18.00

Seniorsamling - första torsdagen i månaden 13.30-15.00

Missian Ung Vasa är en träffpunkt för ungdomar i åldern 13 - 19 år.