Kalender

tis 2 mars 10:00 Bibel och bön - på Zoom
sön 7 mars 11:00 Gudstjänst - På Zoom
Alan Kongari
mån 8 mars 18:00 Bön för staden
Vid More Than Coffee
tis 9 mars 10:00 Bibel och bön - på Zoom
sön 14 mars 11:00 Gudstjänst på Facebook
Anette Nyman
tis 16 mars 10:00 Bibel och bön - på Zoom
sön 21 mars 11:00 Gudstjänst - På Zoom

 

En kort beskrivning av några återkommande verksamhetsformer

Bön och Bibel på tisdagar är en samling för alla daglediga med fokus på bibelläsning, samtal och bön.

Bön för bygd och församling samlar människor från staden till gemensam bön. Vid More Than Coffee varannan måndag.

Bön i Kyrkan varannan torsdag. Vi ber tillsammans och för varandra. 

Missian Ung Vasa är en träffpunkt för ungdomar i åldern 13 - 19 år.