Kalender

tors 3 dec. 19:00 Bön i kyrkan
sön 6 dec. 11:00 Gudstjänst
Anette Nyman
mån 7 dec. 18:00 Bön för staden
Vid More Than Coffee
tis 8 dec. 10:00 Bibel och bön - på Zoom
fre 11 dec. 18:00 Missian ung Vasa (MUV)
sön 13 dec. 11:00 Gudstjänst
Alan Kongari
tis 15 dec. 11:00 Bibel och bön - på Zoom
tors 17 dec. 19:00 Bön i kyrkan
sön 20 dec. 11:00 Församlingens julfest
mån 21 dec. 18:00 Bön för staden
Vid More Than Coffee
sön 27 dec. 11:00 Gudstjänst
tors 31 dec. 18:00 Ekumenisk nyårsbön i Trefaldighetskyrkan

 

En kort beskrivning av några återkommande verksamhetsformer

Bön och Bibel på tisdagar är en samling för alla daglediga med fokus på bibelläsning, samtal och bön.

Bön för bygd och församling samlar människor från staden till gemensam bön. Vid More Than Coffee varannan måndag.

Bön i Kyrkan varannan torsdag. Vi ber tillsammans och för varandra. 

Missian Ung Vasa är en träffpunkt för ungdomar i åldern 13 - 19 år.