Kalender

ons 14 apr. 18:00 Bön för församlingen
sön 18 apr. 11:00 Gudstjänst på Facebook
Markus Österlund
tis 20 apr. 10:00 Bibel och bön
På Zoom
ons 21 apr. 18:00 Bön för församlingen
sön 25 apr. 11:00 Gudstjänst på Zoom
Anette Nyman

 

En kort beskrivning av några återkommande verksamhetsformer

Bön och Bibel på tisdagar är en samling för alla daglediga med fokus på bibelläsning, samtal och bön.

Bön för bygd och församling samlar människor från staden till gemensam bön. Vid More Than Coffee varannan måndag.

Bön i Kyrkan varannan torsdag. Vi ber tillsammans och för varandra. 

Missian Ung Vasa är en träffpunkt för ungdomar i åldern 13 - 19 år.