Kalender

sön 20 okt. 11:00 Gudstjänst, Olof Göthelid
tis 22 okt. 10:00 "Bön och Bibel" i kyrkan
sön 27 okt. 11:00 Gudstjänst, Daniel Särs
mån 28 okt. 19:00 Bön för bygd och församling
tis 29 okt. 10:00 "Bön och Bibel" i kyrkan
fre 1 nov. 18:00 Missian Ung Vasa - MUV

 

En kort beskrivning av några återkommande verksamhetsformer

Karagruppen är män i olika åldrar som samlas för samltal och bön i smågrupper, ibland också skild bibelundervisning eller med inbjudna gäster. 

Bön och Bibel på tisdagar är en samling för alla daglediga med fokus på bibelläsning, samtal och bön

Bön för bygd och församling samlar människor från staden till gemensam bön.

Missian Ung Vasa är en träffpunkt för ungdomar i åldern 13 - 19 år.

Friend’s Café är en mötesplats för asylsökande med gemenskap, samtal, information och stöd för varandra. Samordnas med övriga församlingar som jobbar med asylsökande.

Healing Rooms är en plats man kan komma till för helande förbön. Ordnas tillsammans med andra församlingar och är en del av Healing Rooms Finland.