Kalender

 

En kort beskrivning av några återkommande verksamhetsformer

Bön för staden i More than Coffee samlas på måndagar kl 18.00.

Bön och Bibel på ZOOM och i kyrkan vån 5 på tisdagar kl 10.00 och är en samling för alla daglediga med fokus på bibelläsning, samtal och bön. 

Morgonbön för män Varannan torsdag 07.00-08.15 (Grötfrukost 06.45)

Bön i kyrkan för församlingen - onsdagar 18.00

Seniorsamling - första torsdagen i månaden 13.30-15.00. Leds av Dan och Ruth Bertlin, gäster och servering.

Missian Ung Vasa är en träffpunkt för ungdomar i åldern 13 - 19 år.