Kalender

sön 17 jan. 11:00 Gudstjänst på Facebook
Roland Nylund
sön 24 jan. 11:00 Gudstjänst
Församlingsmöte
sön 31 jan. 11:00 Gudstjänst
Per-Richard Levälahti

 

En kort beskrivning av några återkommande verksamhetsformer

Bön och Bibel på tisdagar är en samling för alla daglediga med fokus på bibelläsning, samtal och bön.

Bön för bygd och församling samlar människor från staden till gemensam bön. Vid More Than Coffee varannan måndag.

Bön i Kyrkan varannan torsdag. Vi ber tillsammans och för varandra. 

Missian Ung Vasa är en träffpunkt för ungdomar i åldern 13 - 19 år.