Kalender

sön 19 nov. 18:00 Bönesamling i More than Coffee. Avslutning på böneveckan för Österbotten.
mån 20 nov. 18:30 Estersamling för kvinnor
tis 21 nov. 10:00 Bön och Bibel; en samling för daglediga
ons 22 nov. 14:30 Friend's Café
ons 22 nov. 18:30 Scouting i Smedsby
sön 26 nov. 11:00 Gudstjänst, gäst Camilla Klockars
mån 27 nov. 19:00 Bön för bygd och församling
tis 28 nov. 10:00 Bön och Bibel; en samling för daglediga
ons 29 nov. 14:30 Friend's Café
tors 30 nov. 18:00 Karasamling
fre 1 dec. 18:00 Missian Ung Vasa - Ungdomssamling
sön 3 dec. 11:00 Adventsgudstjänst med nattvard
sön 3 dec. 11:00 Adventsgudstjänst
sön 10 dec. 11:00 Gudstjänst, Jonas Björkstrand
sön 17 dec. 11:00 Julfest

 

En kort beskrivning av några återkommande verksamhetsformer

Ester – en kväll för kvinnor är en samling med fokus på delade liv och bön i smågrupper för kvinnor.

Karagruppen är män i olika åldrar som samlas för samltal och bön i smågrupper, ibland också skild bibelundervisning eller med inbjudna gäster. 

Bön och Bibel på tisdagar är en samling för alla daglediga med fokus på bibelläsning, samtal och bön

Bön för bygd och församling samlar människor från staden till gemensam bön.

Missian Ung Vasa är en träffpunkt för ungdomar i åldern 13 - 19 år.

Friend’s Café är en mötesplats för asylsökande med gemenskap, samtal, information och stöd för varandra. Samordnas med övriga församlingar som jobbar med asylsökande.

Healing Rooms är en plats man kan komma till för helande förbön. Ordnas tillsammans med andra församlingar och är en del av Healing Rooms Finland. Varannan onsdag i More than Coffee.