Om oss

Missionskyrkan i Vasa är en kristen gemenskap i centrum av staden, där människor kan möta Jesus och lära känna Honom. Vi vill göra det möjligt att mötas, uppmuntras, utmanas, och växa i vår kristna tro, men också kanske för första gången få erfara Guds kärlek.

Tre värderingar som vi vill hålla centrala är:

 – enkelhet: Vi vill leva transparent och öppet enligt Jesu exempel och modell. Vår tro på Fadern, Sonen och den Helig Ande bygger på Bibelns ord och med våra liv vill vi återspegla Guds kärlek för alla människor.

 – äkthet: Vi vill vara äkta i allt det vi gör och säger, såväl i vardagen som på söndagen. Vi är ödmjuka inför de törnar livet ger och välkomnar alla oberoende bakgrund, samtidigt som vi litar på trons förvandlande och helande kraft.

 – gemenskap: Vi anser att varje människa är lika mycket värd, och att alla har en bestämd plats i Guds familj. I mötet med varandra förstår vi litet mer av storheten i Guds skapelse.

Vi firar gudstjänst kl 11 varje söndag med bibelundervisning, lovsång och bön. Viktig för oss är också stunden runt kaffeborden efteråt. I regel hålls barnens söndagsskola  JollyCenter ungdomarnas T-Centralen samtidigt som gudstjänsten.I Jolly Center har barnen egen undervisning och olika typer av parallella program beroende på ålder och intresse. I T-Centralen samlas de yngre tonåringarna i åldern 10 – 13. Missian Ung Vasa är en ungdomssamling som samlas varannan fredag och är för dig som är mellan 13 – 19 år.

Rulla till toppen