Kontakt

Adress
Missionskyrkan i Vasa
Fredsgatan 20
65100 Vasa

SoMe
Besök oss på Facebook eller Instagram.

Pastor
Anette Nyman
Mobil 050-3717477
abnyman@gmail.com

Barn och ungdomspastor
Per-Richard Levälahti
Mobil 050-5719448
plevalahti@gmail.com

Ledningsgruppen
Per-Richard Levälahti
Anette Nyman
Bjarne Rönnqvist
Daniel Särs
Patrik Söderberg

Styrelsen
Patrik Söderberg, ordförande
Alan Kongari
Per-Richard Levälahti
Markus Norrby
Oskar Ros
Emma Rönngård

Konton
Missionskyrkan i Vasa
FI87 4958 0010 0772 73

Församlingsgåvor – referensnummer: 10003

Konto för familjen Sandås i Aten:
FI57 405510 2025 7071
Referensnummer: 00000 35907