Våra samlingar

Gudstjänster 

Vi firar gudstjänst på söndagar kl. 11 i församlingslokalerna på Fredsgatan 20. En vanlig gudstjänst innehåller lovsång, predikan, möjlighet till förbön och kyrkkaffe. Samtidigt ordnas samlingar för barnen. Det finns också ett lekrum i anslutning till gudstjänstlokalen. 

Barn och Tweens 

Under gudstjänsterna är barnen med inledningsvis och går sedan till Jolly Center och T-centralen. 

Jolly Center är för 4-10åringar och innebär lek, bibel och pyssel. T-centralen är för 11-14åringar och  där är det bibel och chill. Det finns också ett lekrum i anslutning till gudstjänstlokalen. 

Ungdom 

Ungdomssamlingen MUV är för alla som är över 13 år och hålls varannan fredag klockan 18 på Fredsgatan 20. Se Instagram, _missianungvasa_ för mer info.  

Muftis, ungdomscafé, är till för dig över 13 år och hålls varannan fredag klockan 15 – 18 innan MUV. Kom in på en kaffe, gör något kreativt, prata och spela playstation, pingis eller biljard. Här finns alltid någon vuxen på plats. 

Seniorsamlingar 

Den första torsdagen varje månad 13.30 träffas seniorerna i församlingens cafévåning. Det blir kaffe med dopp och oftast kommer en inbjuden gäst.

Samtal och förbön 

Önskar du samtal med någon, kontakta Anette Nyman. Det finns möjlighet till förbön i Gudstjänsterna.

Lämna ditt förbönsämne här 

Vill du ha veckobrevet? Skriv in din e-postadress här. 

Bön 

Allkristen bön på måndagar 

Bön tillsammans med Metodistförsamlingen på onsdagar 

Bön innan varje gudstjänst 

Du kan också få förbön i samband med varje gudstjänst eller ta kontakt och få möjlighet till samtal och förbön. 

Annat som händer i huset 

Gospelcafé 

Wasa Gospel 

Worship Wasa och Equip